Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


          Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

    im. "Twórców Polskiej Miedzi" w Jędrzychowie

O Szkole

Aktywna tablica

Przedszkole

Rewalidacja 

DoradztwoZawodowe

projekty edukacyjne

swietlica szkolna

WolontariatSamorzad

biblioteka

biblioteka

 

Logowanie

BIP

Polkowice

Logo Polkowic

Drodzy Rodzice!

Gmina Polkowice zamierza ubiegać się o środki w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina -wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, który ma na celu pomoc rodzinom popegeerowskim z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
    i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że dziecko:

  • jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej z rodzicami, dziadkami, pradziadkami bądź opiekunem prawnym, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej;
  • nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionym ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Do oświadczenia należy dołączyć Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy będzie własnością Gminy Polkowice i udostępniony zostanie nieodpłatnie rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletnim uczniom na podstawie np. umowy użyczenia na czas nauki ucznia w szkole, przy czym rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie będzie objęte warunkami gwarancji.

W okresie użyczenia, rodzice (opiekunowie prawni) lub pełnoletni uczniowie szkół średnich zobowiązani będą do okazywania zakupionego sprzętu komputerowego i sprawdzenia jego stanu technicznego upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy Polkowice.

Termin składania oświadczeń upływa 22 października 2021 r. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice  w godzinach pracy Urzędu.

Informacji o Programie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Gminy  Polkowice ul. Górna 2, pok. 206, bądź pod numerem telefonu 768474145.

W załączeniu:

1. Oświadczenie rodzica.

2. Oświadczenie pełnoletniego ucznia.

3. Regulamin Konkursu.

Więcej informacji na temat konkursu grantowego Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” dostępnych jest pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

 

REGULAMIN KONKURSU

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA 

OŚWIADCZENIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

 

 

 

 

dzien nauczyciela 2021

8 października uczniowie klas ósmych wzięli udział w warsztatach ekologicznych w ramach innowacji pedagogicznej "Z ekologią każdego dnia" autorstwa pań Beaty Kidy i Iwony Miller. Tematem zajęć było obchodzone 10 października Święto Drzewa. Uczniowie ozdabiali torby ekologiczne według własnego projektu. 

ekologiczna torba

8 października w poczet uczniów naszej szkoły zostali przyjęci uczniowie klasy pierwszej. Zanim następił akt mianowania przez Panią Dyrektor Szkoły pierwszoklasiści zdali egzamin śpiewająco z tego, czego nauczyli się w pierwszym miesiącu swojej nauki. Podczas uroczystości zaproszeni goście życzyli pierwszakom wielu ciekawych przygód w odkrywaniu wiedzy, samych sukcesów. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz upominki. To był dzień pełen wrażeń nie tylko dla pierwszaków.

Pasowanie na ucznia

Klepsydra

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie Rights Reserved.