Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

    Szkoła Podstawowa Integracyjna

     im. "Twórców Polskiej Miedzi" w Jędrzychowie

O Szkole

Przedszkole

 

projekty edukacyjne

swietlica szkolna

wolontariat

samorzad uczniowski

biblioteka

 

Logowanie

BIP

Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie jest miejscem, które sprzyja nauce zarówno dzieciom zdrowym, jak i dzieciom z niepełnosprawnościami. Nauka odbywa się według modelu nauczania i wychowania uwzględniającego zróżnicowane potrzeby edukacji dzieci.

Zatrudniona jest tu wysoko wykwalifikowana kadra: nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczyciele przedmiotów oraz specjaliści:

                   oligofrenopedagodzy,

                   surdopedagodzy,

                   logopeda,

                   psycholog,

                   pedagog,

                   socjoterapeuta,

                   specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju uczniów autystcznych,

                   specjalista uprawniony do prowadzenia zajęć EEG Biofeedback.

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowane są klasy integracyjne, w których oprócz nauczyciela prowadzącego uczniowie otrzymują pomoc nauczyciela współorganizującego proces nauczania. W klasach tych uczy się 3-4 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniowie zdrowi (łącznie poniżej 20 dzieci).

 

   Integracja 2  Integracja 3

Integracja4

 

Zespół specjalistów diagnozuje potrzeby dziecka oraz opracowuje dla ucznia Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny zawierający zakres dostosowania indywidualnych wymagań oraz metod pracy. Dla uczniów klas VI organizuje się warunki pisania sprawdzianu po szkole podstawowej zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oferujemy następujące zajęcia:

                   terapia pedagogiczna,

                   rewalidacja indywidualna,

                   terapia logopedyczna,

                   psychoterapia indywidualna,

                   socjoterapia,

                   bajkoterapia

Aby zapewnić optymalną realizację potrzeb uczniów prowadzimy ścisłą współpracę z rodzicami oraz wieloma instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.

Terapią grupową i indywidualną objęte są dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi:

                   upośledzeniem umysłowym,

                   dziecięcym porażeniem mózgowym,

                   autyzmem

                   niepełnosprawnością sprzężoną.

Głównym celem pracy jest stymulowanie rozwoju dzieci, rozwijanie ich aktywności własnej, a także odnalezienie i wypracowanie alternatywnych sposobów komunikacji. Uczniowie biorą udział w zajęciach artystycznych, muzycznych, ruchowych, biblioterapeutycznych. Uczestniczą w wydarzeniach szkolnych: wystawach plastycznych, przedstawieniach teatralnych, spotkaniach tematycznych, wycieczkach. W ciągu dnia organizowane są zajęcia indywidualne. 

        

Szkoła przystosowana jest dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo: zainstalowano windę oraz wybudowano podjazdy i łącznik, który umożliwia przejście do sali gimnastycznej i sali terapii miękkiej, tam znajdują się także pomieszczenia sanitarne przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych.

Zapewniamy bezpłatny dojazd dzieci z gminy Polkowice. Busy szkolne dostosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych, w każdym z nich jest opiekun.

         bus2     bus1 

 

W naszej szkole jest czas na naukę, ale i na zabawę. Uczniowie biorą udział w zajęciach na krytym basenie Aquapark, wyjeżdżają na turnusy „Zielonej Szkoły”, biorą udział w konkursach. Często goszczą u nas grupy teatralne i zespoły muzyczne. Do dyspozycji uczniów jest także biblioteka oraz świetlica szkolna. 

 

wietlica  Biblioteka kubusiowa

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie Rights Reserved.