Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


          Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

    im. "Twórców Polskiej Miedzi" w Jędrzychowie

O Szkole

Przedszkole

Rewalidacja 

DoradztwoZawodowe

projekty edukacyjne

swietlica szkolna

WolontariatSamorzad

biblioteka

 

Logowanie

BIP

Polkowice

Logo Polkowic

Samorząd Uczniowski zaprasza do zbiórki kasztanów na cele charytatywne.

Zbiórka potrwa do 6 listopada 2020 r.

Prosimy zostawiać kasztany na portierni. Kasztany zostaną oddane do Polkowickiego Centrum Wolontariatu.

kasztanki

W tym roku szkolnym pasowanie na przedszkolaka odbyło się w sali, w której dzieci mają codziennie zajęcia.

Życzymy naszym najmłodszym uczniom wspaniałych przygód z nauką.

pasowanie maluchy

Realizacja zajęć w klasie III w ramach innowacji pedagogicznej "Spotkania z historią Polski"

Kazio kolaz

enter

Drodzy Uczniowie. Szanowni Rodzice.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 ( Dz. U. 2020 poz. 1870) wydanego na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.), od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. wprowadza się dla klas IV-VIII zajęcia zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:

  1. dziennika elektronicznego;
  2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
  3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
  4. innych, niż wymienione w pkt 1-3, materiałów wskazanych przez nauczyciela,
  5. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
  6. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (e-mail, czat);
  7. z wykorzystaniem narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, umożliwiających prowadzenie lekcji on - line, czyli MICROSOFT Teams;
  8. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu;

Szczegółowe zasady organizacji kształcenia na odległość określa Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej (do wglądu w zakładce: Dokumenty) wprowadzony do stosowania Zarządzeniem dyrektora szkoły nr 27/ 2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z ww. podstawą prawną zajęcia oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III odbywać się będą w szkole, zgodnie z tygodniowym planem.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie Rights Reserved.