Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


          Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

    im. "Twórców Polskiej Miedzi" w Jędrzychowie

O Szkole

Aktywna tablica

Przedszkole

Rewalidacja 

DoradztwoZawodowe

projekty edukacyjne

swietlica szkolna

WolontariatSamorzad

biblioteka

biblioteka

 

Logowanie

BIP

Polkowice

Logo Polkowic

Członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdali wszystkie walentynki przygotowane dla tych, którzy mają swoich wielbicieli, tak więc roiło się od serduszek.

serducha

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                                                                                                  Jan Paweł II

Okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy do kreowania postaw altruistycznych. Młodych ludzi cechuje bowiem poczucie wspólnoty. Są oni skłonni akceptować te same normy i zasady, wykazywać otwartość i ciekawość świata. Wolontariat odciska swoje dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach życia, jest jedyną w swoim rodzaju formą kształcenia.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KOŁA

 1. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną głównie do uczniów naszej szkoły, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 2. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - uczniów, a także nauczycieli i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
 3. Uczniowie naszej szkoły - członkowie SKW są pełni pasji i zaangażowania, kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Niosą bezinteresowną pomoc, służąc potrzebującym.
 4. Wolontariat   rozwija   wśród   młodzieży   postawę   alternatywną   dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
 5. Wolontariat odciska dobroczynne piętno na tych, którzy go czynią, pięknie kształtując ich charaktery . Podejmowana   przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy. 

CELE PROGRAMU

 • -Zapoznanie z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • -Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • -Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • -Rozwijanie empatii i tolerancji.
 • -Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • -Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • -Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
 • -Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • -Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
 • -Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • -Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 • -Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
 • -Rozwijanie zainteresowań.
 • -Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
 • -Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 • OBSZARY DZIAŁANIA  
 • Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.
 • logom
 •    nasze logo

Zachęcamy do klikania !!! Możemy w ten sposób codziennie nieść pomoc potrzebującym.

Więcej informacji - Kliknij Tutaj

 

 

POOMÓŻ, TO NIC NIE KOSZTUJE J

 

TYLKO JEDEN KLIK DZIENNIE!

poomoc

 

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu kwestowali wraz z opiekunem panią Stanisławą Borkowską  w Polkowicach. Zawsze chętni i otwarci nieś pomoc innym.

 

puszki1

ZEBRALIŚMY 2725 zł 27 gr

 

wolontariat11

zobacz również

 oraz

Organizujemy zbiórkę dla podopiecznych Domu Samotnej Matki w Żarach. Szczególnie prosimy o żywność o długim terminie przydatności (mleko, ryże, kasze, mąki, makarony, cukier, konserwy, dżemy, nutelle, soki w kartonach itp), słodycze, kosmetyki dla dzieci i kobiet, środki czystości, pieluszki wielorazowe, chusteczki nawilżane, słoiczki i kaszki dla dzieci. Można przynosić także odzież w dobrym stanie, obuwie dla kobiet  i dzieci, zabawki, artykuły szkole.  Serdecznie dziękujemy za wrażliwość, okazane zainteresowanie i przynoszone dary dla kobiet i dzieci, które w pośpiechu opuszczały swój dom.

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie Rights Reserved.