Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. "Twórców Polskiej Miedzi" w Jędrzychowie

O Szkole

Przedszkole

 

projekty edukacyjne

swietlica szkolna

wolontariat

samorzad uczniowski

biblioteka

 

Logowanie

BIP

Polkowice

Logo Polkowic

1 WOSP

wos maly kolaz

 

WOS 2019

Nasza szkoła wspiera Polską Akcję Humanitarną. 7 czerwca 2018 r. podczas Festynu Zdrowia wolontariusze będą sprzedawać gadżety (opaski i silikonowe ołówki). Koszt jednego gadżetu 5 zł. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na działania humanitarne w Syrii, Ukrainie, Sudanie Południowym, irackim Kudrystanie, Somalii. 

pah

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                                                                                                  Jan Paweł II

Okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy do kreowania postaw altruistycznych. Młodych ludzi cechuje bowiem poczucie wspólnoty. Są oni skłonni akceptować te same normy i zasady, wykazywać otwartość i ciekawość świata. Wolontariat odciska swoje dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach życia, jest jedyną w swoim rodzaju formą kształcenia.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KOŁA

 1. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną głównie do uczniów naszej szkoły, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 2. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - uczniów, a także nauczycieli i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
 3. Uczniowie naszej szkoły - członkowie SKW są pełni pasji i zaangażowania, kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Niosą bezinteresowną pomoc, służąc potrzebującym.
 4. Wolontariat   rozwija   wśród   młodzieży   postawę   alternatywną   dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
 5. Wolontariat odciska dobroczynne piętno na tych, którzy go czynią, pięknie kształtując ich charaktery . Podejmowana   przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy. 

CELE PROGRAMU

 • -Zapoznanie z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • -Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • -Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • -Rozwijanie empatii i tolerancji.
 • -Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • -Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • -Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
 • -Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • -Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
 • -Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • -Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 • -Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
 • -Rozwijanie zainteresowań.
 • -Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
 • -Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 • OBSZARY DZIAŁANIA  
 • Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.
 • logom
 •    nasze logo

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie Rights Reserved.