Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"Szkoła to gniazdo orląt, a orły szybują wysoko."

    Szkoła Podstawowa Integracyjna

     im. "Twórców Polskiej Miedzi" w Jędrzychowie

O Szkole

pracownia przyrodnicza

projekty edukacyjne

swietlica szkolna

wolontariat

samorzad uczniowski

biblioteka

 

Logowanie

BIP

 

Od 18 kwietnia 2017 r. rozpocznie się nabór do klas I w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2017/2018

 

Od 18 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych. Jest to niewątpliwie ważny moment w życiu każdego dziecka i jego rodziny. Do klas pierwszej obowiązkowo Rodzice zapisują dzieci urodzone w 2010 roku. Natomiast Rodzice dzieci urodzonych w roku 2011 mają prawo wyboru, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej.

 

UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.

 

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/281/2017 Rady Miejskiej z dn. 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół   podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, od dnia 1 września 2017 r.
w Polkowicach rozpocznie swoją działalność nowa szkoła. Będzie to Szkoła Podstawowa nr 4
z siedzibą przy ulicy Hubala 3. W szkole od roku szkolnego 2017/2018 będą funkcjonowały oddziały klas I - VII. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły na stronie internetowej: http://gim2.polkowice.pl/szkola-podstawowa-nr-4/aktualnosci.

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY POLKOWICE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych  na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na podstawie:

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się
z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które będzie uczęszczało do tej szkoły, przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodzica do szkoły obwodowej.

 

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział postępowaniu rekrutacyjnym.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

  1.   

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18 kwietnia 2017 r.
do 28 kwietnia 2017 r.

do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2017 r.

do 14 sierpnia 2017 r.

 do godz. 15.00

 2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

do 28 kwietnia 2017 r.

do 12 maja 2017 r.

do godz. 15.00

do 14 sierpnia 2017 r.

do 18 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

 3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

15 maja 2017 r.
do godz. 13.00

21 sierpnia 2017 r.
do godz. 13.00

 4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 15 maja 2017 r.

od godz. 13.00

do 22 maja 2017 r.

do godz. 15.00

od 21 sierpnia 2017 r.

od godz. 13.00

do 25 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

 5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 maja 2017 r.
do godz. 15.00

28 sierpnia 2017 r.
do godz. 15.00

 

 

Świetlica szkolna będzie czynna do godz. 16.00

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie 

 ogłasza nabór do klasy pierwszej integracyjnej

 

Do szkoły przyjmowani są uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, autystyczni, niedowidzący, z wadami słuchu i z dysfunkcjami narządów ruchu, którzy samodzielnie wykonują czynności samoobsługowe.

 

Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do szkoły z terenu Gminy Polkowice i dowożone szkolnym środkiem transportu.

 Rodzice lub prawni opiekunowie do wniosku o przyjęcie do szkoły powinni dołączyć aktualne orzeczenie o kształceniu specjalnym.

                                                                                              Serdecznie zapraszamy

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie Rights Reserved.